The life of a religious brother is a life of consecrated celibacy, in which the brother commits his life to God and God alone, and in which he finds profound joy. He voluntarily chooses not to marry and consecrate his life to God.

As a religious brother, he shapes his life by professing three vows:

  • by the vow of obedience he expresses that he wants to go out into the world and truly listen, and be open to any question that may arise and view it as an invitation to follow the Will of God in his life, following the example of Jesus Christ himself.
  • the vow of poverty calls him to adopt a frugal and austere way of life and to gladly share all of his gifts and talents with those who lack so much.
  • by the vow of chastity he promises to embrace a life of celibacy and approach his own life and that of another in a pure, open way. With this vow, he distinctly shows that God can fulfil a life in every dimension.
Zestien nieuwe broeders bij Broeders van Liefde

Zestien novicen leggen op vrijdag 19 augustus hun geloften af in het Internationaal Noviciaat van de Broeders van Liefde in Sint-Maria-Aalter. Daarmee ronden zij hun twee jaar durende opleiding tot broeder af, zo delen de Broeders van Liefde donderdag mee.

Tijdens de plechtigheid, voorgegaan door de Generale Overste René Stockman, leggen de zestien nieuwe broeders hun geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid af. De nieuwe broeders zijn afkomstig uit India, Pakistan, Sri Lanka, Indonesië, Vietnam, China, de Filippijnen en Kenia. Tien andere jonge broeders volgden het voorbije jaar een extra opleiding en hernieuwen nu hun geloften. 

Sommige geprofeste broeders keren terug naar hun eigen land voor verdere vorming of voor het apostolaat in het onderwijs, de geestelijke gezondheidszorg of de zorg voor mensen met een handicap. Anderen studeren verder in België, aan de Catholic University of Washington of aan de Pauselijke Universiteit van Lateranen van Rome. 

Naast Sint-Maria-Aalter heeft de congregatie ook vormingshuizen in Afrika en Azië, waar regelmatig nieuwe broeders hun professie afleggen. De Broeders van Liefde zijn momenteel actief in dertien landen.

foto's Lisa Van Damme

For further information about the Congregation and for those who wish to enter the religious life as a Brother of Charity, please contact the person in charge of the region.