Het leven van een religieuze broeder is een leven in godgewijd celibaat, waarbij de broeder zijn hele leven geeft aan God en God alleen, en daarin ook zijn diepe vreugde vindt. Hij kiest vrijwillig om niet te huwen en zijn hele leven aan God te wijden.

Als religieuze broeder geeft hij zijn leven vorm via het uitspreken van drie geloften:

  • door de gelofte van gehoorzaamheid wil hij uitdrukken dat hij echt luisterend in deze wereld wil staan en open staat voor iedere vraag die op hem afkomt en deze ziet als een uitnodiging om de Wil van God te volgen in zijn leven, en dit in navolging van Jezus zelf.
  • de gelofte van armoede roept hem op om sober te leven en om al zijn gaven en talenten graag ter beschikking te stellen van hen die zoveel moeten missen.
  • in zijn gelofte van zuiverheid belooft hij in seksuele onthouding te leven en zijn eigen leven en dit van een ander op een zuivere, open wijze te benaderen. Met deze gelofte toont hij op uitdrukkelijke wijze dat God een leven in al zijn dimensies kan vervullen.
De geloften

Voor verdere informatie over de congregatie en voor hen die willen toetreden tot het religieuze leven als Broeder van Liefde, kan contact opnemen met de regionale verantwoordelijke.