Dag 17 Generaal Kapittel – vrijdag 20 juli 2018

Vandaag was het de laatste dag van het kapittel met de stemming van de uitgewerkte moties, die allen aanvaard werden door het voltallige kapittel. Na de stemming van de moties volgde de officiële kapittelfoto. Als afsluiting gaf de generale overste zijn slotwoord. Om 12 uur stipt werd het kapittel officieel afgesloten.

Lees verder!

Dag 15 Generaal Kapittel – woensdag 18 juli 2018

De kapittelcommissie werkte in de voormiddag aan de aanvullingen van de moties zoals deze de vorige dagen als project werden uitgeschreven. In de namiddag werd het een lange plenaire vergadering, waar ieder voorstel opnieuw onder de loep werd genomen en met een aantal bemerkingen aangevuld. Rond de herwerking van de constituties kwam men niet onmiddellijk tot een vergelijk, en werd uiteindelijk besloten dat het voorstel dat werd uitgewerkt door de daartoe opgerichte commissie tijdens de volgende kapittelperiode kan worden meegenomen.

Lees verder!

Wie zijn de Broeders van Liefde?

De Broeders van Liefde zijn een internationale religieuze congregatie die zich op verschillende maatschappelijke domeinen engageert.

Van bij hun stichting in 1807 namen de Broeders van Liefde hun taak op in de maatschappij: onderwijs en zorg verlenen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Steeds opnieuw kozen ze de kant van mensen die elders geen antwoord op hun hulpvraag vonden.

Op die manier groeiden de Broeders van Liefde uit tot een grote congregationele organisatie van broeders en lekenmedewerkers.

Wereldwijd aanwezig

Broeders van Liefde wereldwijd

De Broeders van Liefde hebben kloostergemeenschappen en initiatieven in 30 landen, overal ter wereld. Ze zijn het sterkst vertegenwoordigd in Afrika en in Azië.

Volg ons op Facebook