aangesloten lid worden

Aangesloten leden zijn niet-Broeders, die met behoud van hun eigen levensstatus willen aansluiten bij de Broeders van Liefde. Aangesloten leden leggen na een voorbereidingstijd de belofte af om in hun leven en in hun werken te delen in de spiritualiteit van de Broeders van Liefde. Zij komen regelmatig samen en zoeken welke antwoorden ze moeten geven in het licht van de spiritualiteit.

Aangesloten leden maken effectief deel uit van de Congregatie Broeders van Liefde. Ze werden in 2002 erkend door de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven (Vaticaan).

Wil je meer info of zelf aangesloten lid worden? Mail dan naar hans.deweirdt@broedersvanliefde.be