Fracarita International

Fracarita International is de internationale NGO voor ontwikkelingssamenwerking van de Broeders van Liefde.

De NGO ondersteunt meer dan 100 voorzieningen in 19 landen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië.

Het concentreert haar werking op drie sectoren:

  • geestelijke gezondheidszorg
  • orthopedagogische zorg
  • onderwijs en opleiding

Fracarita International heeft een consultatieve status in de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC).