Emmaüs 2017-5, cover

‘Emmaüs’ is een tweemaandelijkse uitgave waarin op een bevattelijke manier religieuze thema’s worden behandeld. Het tijdschrift ontstond in januari 1970 op initiatief van de Dominicanen in Vlaanderen en Pater J.H. Walgrave o.p. was er de drijvende kracht van. Enige jaren geleden kreeg hun redactieploeg het moeilijk om het tijdschrift verder te zetten en werd gevraagd aan de Broeders van Liefde of zij dit tijdschrift via het Vormingscentrum Guislain zouden kunnen overnemen en verderzetten.

Wenst u een abonnement te nemen voor 2018, dan kunt u uw naam en postadres doorgeven aan maarten.bosch@fracarita.net en 14 euro (voor Belgische abonnees) of 20 euro (voor buitenlandse abonnees) storten op rekeningnummer BE60 4453 5536 0170 (BIC: KREDBEBB) van Vormingscentrum Guislain vzw, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent, België, met vermelding van ‘Emmaüs 2018’ en uw naam.

Br. René Stockman
Verantwoordelijke uitgever ‘Emmaüs’