De eerste stap: het postulaat

Als voorbereiding op de eigenlijke vorming (het noviciaat) volgt, na de kennismaking, het postulaat. In deze periode, die zich kan spreiden over twee jaar, leert de kandidaat de congregatie Broeders van Liefde nog beter kennen en is er ook een onderscheidingsperiode vanuit de congregatie voorzien. De laatste 6 maanden van het postulaat gaan door in het continentaal internationaal noviciaat (Afrika, Azië en Amerika), waar er studie van het Engels en directe voorbereiding op de noviciaatsopleiding wordt voorzien. Daarna kan de kandidaat aan het noviciaat beginnen.

De tweede stap: het noviciaat

De noviciaatstijd, die 2 jaar duurt, start met de inkleding of opname als novice in de congregatie. De noviciaatsopleiding bestaat uit 3 delen:

  • De eerste 12 maanden worden doorgebracht in het continentaal internationaal noviciaat. Voor Afrika is dit in Kenia, voor Azië in de Filippijnen en voor Amerika in Peru. Een kandidaat uit Europa sluit aan bij één van deze noviciaten. De novice zal zich verdiepen in het religieuze leven en ook het charisma van de congregatie nog beter leren kennen.
  • De volgende 6 maanden volgt men een pastorale stage in één van de apostolaatswerken van de congregatie. Het is belangrijk dat men als novice leert een goed evenwicht te vinden tussen het gebedsleven, het leven in de gemeenschap en de apostolische activiteit.
  • De laatste 6 maanden van de noviciaatstijd gaat de novice terug naar het internationaal noviciaat. Tijdens deze periode zal de novice verder ingeleid worden in de apostolische activiteiten van de congregatie en ook de voorbije maanden grondig evalueren. Tevens bereidt de novice zich voor op de eerste professie of het uitspreken van de religieuze geloften. Met de eerste professie, waarmee men zich aan de congregatie verbindt voor een periode van één jaar, wordt de noviciaatsopleiding afgesloten. De jonge broeder kan dan naar zijn thuisland terugkeren.
Vorming (4)

De derde stap: het scholasticaat

Na de eerste professie zal de broeder kennismaken met de concrete werkelijkheid in zijn eigen regio. Hij zal daartoe een eerste ervaring opdoen in het leven in communiteit en inzet voor de armen via een gericht apostolaat. Tevens zal samen met de oversten gekeken worden welke verdere vorming de broeder kan volgen. Deze vorming zal dan vooral professioneel gericht zijn in lijn met de apostolaatswerken van de congregatie. Broeders studeren voor verpleegkundige, opvoeder, leerkracht, psycholoog, sociale werker, geneesheer… Vorming van de broeders is voor de Congregatie Broeders van Liefde altijd al een belangrijk aandachtspunt geweest. Deze studies verrichten ze aan plaatselijke universiteiten en ze verblijven in een scholasticaat of vormingshuis samen met andere broeders-studenten. Tijdens hun studies zullen ze ook aandacht hebben voor hun verdere religieuze vorming. Voor specifieke vormingen, ingericht door de congregatie, kunnen broeders ook naar België worden gezonden waar ze in het Internationaal Instituut Kanunnik Triest lessen kunnen volgen.

De broeder zal zijn professie vernieuwen voor een periode van twee jaar en nog eens voor drie jaar, en na zes jaar tijdelijke geloften is hij gereed om zich voor eeuwig aan God te binden door professie voor het leven. Op dat moment is meestal ook de verdere professionele vorming afgewerkt en kan de broeder zich volledig geven in het apostolaat van de congregatie, ten dienste van de armen.