P.J. Triest

Op 28 december 1807 bracht priester Petrus Jozef Triest enkele jonge mannen samen om te zorgen voor een groep bejaarden. In Gent, net zoals in veel andere steden, was het in die tijd heel slecht gesteld met de zorg voor armen, zieken en bejaarden.

Triest wilde daar iets aan doen en stichtte daarvoor niet minder dan 4 congregaties. Ons verhaal gaat over één van die congregaties: de Broeders van Liefde. In 1807 heetten ze nog de “Hospitaalbroeders van de H. Vincentius”. In 1811 legden de eerste broeders hun geloften af. Voortaan zouden ze als religieuze broeders door het leven gaan. Wat heel klein begon in 1807, groeide stilaan uit tot een internationale congregatie met huizen in 30 landen. Een klein zaadje werd een boom en steeds opnieuw werpt deze boom zijn vruchten af.

Op zondag 26 augustus 2001 werd in de Gentse kathedraal het proces van zaligverklaring van Triest geopend.

Meer info over het proces van zaligverklaring kunt u hier vinden: http://causapjtriest.org/

Een uitgebreide biografie van P.J. Triest kunt u hier lezen: http://causapjtriest.org/p-j-triest/biografie/