Eerstesteenlegging nieuw psychiatrisch centrum in DR Congo

Uvira – DR Congo. Zaterdag 16 september 2017 mocht de generale overste Br. René Stockman, tevens voorzitter van Fracarita International, in Uvira in aanwezigheid van de broedergemeenschap van Uvira en de regionale overste en regionale coördinator van Fracarita DR Congo, de eerste steen leggen van het nieuwe psychiatrische centrum dat weldra de populatie van dit deel van Zuid-Kivu zal bedienen.