Geslaagde studiedag n.a.v. Werelddag van de Geestelijke Gezondheid

Naar aanleiding van de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid organiseerde Fracarita International, in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldraad van Kerken, en onder voorzitterschap van de Belgische ambassadeur bij de Verenigde Naties, een studiedag met als thema “Boeien van stigmatisering in de geestelijke gezondheidszorg doorbreken; personen met psychische problemen in hun menswaardigheid herstellen”.