Sinds 1967 bevindt het hoofdbestuur van de congregatie, dat voorheen in Gent was, zich in Rome. De generale overste vindt er zijn woonplaats, samen met zijn generale raad, hun stafmedewerkers en een aantal broeders betrokken bij de dagelijkse organisatie van het huis. De congregatie heeft er een eigen vormingshuis voor jonge broeders die in Rome komen studeren. Geregeld komen broeders uit verschillende landen er samen voor vorming en bestuurlijke aangelegenheden. In het huis verblijven ook de Belgische priesters die in Rome studeren (Belgisch College), en het is de verblijfplaats van de Belgische bisschoppen wanneer ze het Vaticaan bezoeken. Vanuit het generaal huis verzorgen de Broeders van Liefde hun contacten met het Vaticaan en de kerkelijke wereld en wordt de congregatie wereldwijd begeleid.

Contact:

Br. René Stockman, generale overste

Casa Generalizia dei Fratelli della Carità
Via Giambattista Pagano, 35
00167 Roma
ITALIA

Tel. : +39-06.66.04.901
casa.generalizia@fracarita.net

Casa Rome