Eikenburg, Nederland

In 1894 kwamen de eerste broeders naar Nederland. Met een school en een internaat vestigden zij zich op Eikenburg (zie foto) in Eindhoven. Daar is nog steeds de hoofdvestiging. Al snel volgde de stichting van een psychiatrische inrichting in Venray en even later in Noordwijkerhout. Bovendien begonnen de broeders scholen voor lager en middelbaar algemeen onderwijs, lagere technische scholen, speciaal basisonderwijs en internaten. Dat was o.a. in Nijmegen (Jonkerbosch), Etten-Leur, Roermond, Tilburg, Kaatsheuvel en Den Haag. Ook namen zij de zorg op zich van verstandelijk gehandicapten in Eindhoven (Eckartdal) en Elshout. Al deze instellingen zijn nu verzelfstandigd.

De broeders in Nederland werken niet meer zelf in een eigen apostolaat. De spiritualiteit en identiteit van de stichter van de Broeders van Liefde leeft voort in de Stichting St. Annaklooster, opgericht door de Zusters van Liefde van Jezus en Maria. De Broeders van Liefde hebben zich bij deze stichting aangesloten; de provinciale overste van de broeders is lid van de Raad van Toezicht. De Stichting St. Annaklooster is een brede zorginstelling waar mensen zorg en begeleiding krijgen. Concreet is dat: zorg aan de oudere broeders en zusters in de kloosterbejaardenoorden, aan mensen in een hospice en een logeerhuis, in de thuiszorg, aan daklozen in een zorghotel en begeleiding bij terugkeer in de maatschappij aan (ex-)gedetineerden middels woon- en werkbegeleiding. Pastorale zorg is er voor allen die daar om vragen.

Bezoek de website van Fracarita Netherlands.

Contact:

Br. Walter Lips

Broeders van Liefde
Aalsterweg 289
5644 RE Eindhoven
NEDERLAND

Tel.: +31-40-21 41 600
secretariaat@broedersvanliefde.com

Stichting Sint-Annaklooster