Logo ECOSOC

Als internationale congregatie hebben de Broeders van Liefde sinds 1996 een speciale consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC).  Deze status wordt toegekend aan niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die zich richten op een paar specifieke aandachtsgebieden van de ECOSOC. Voor de Broeders van Liefde zijn de aandachtsgebieden:

  • onderwijs,
  • geestelijke gezondheidszorg,
  • zorg voor mensen met een fysieke of mentale beperking.

De consultatieve status bij de ECOSOC geeft de Broeders van Liefde het recht om deel te nemen aan VN-conferenties en vergaderingen, om schriftelijke verklaringen en rapporten in te dienen, om mondelinge tussenkomsten te houden en om panelgesprekken te organiseren in VN-gebouwen.

In hun communicatie binnen de Verenigde Naties vragen de Broeders van Liefde aandacht voor de zorg voor verworpen, uitgestoten of ondergewaardeerde mensen: vluchtelingen, straatkinderen, mensen met een zware mentale handicap, personen met een handicap, personen met een verslavingsprobleem, laaggeschoolden,…

In respect voor de Sociale Leer van de Kerk voeren de Broeders van Liefde een sterk mensenrechtengedreven beleid binnen de Verenigde Naties. Zo ijveren de Broeders van Liefde sedert 2000 voor gelijke rechten voor het katholiek geïnspireerd onderwijs in alle landen. De Broeders van Liefde voeren sedert 2007 ook een globale actie ‘200 years breaking the chains of stigma in mental health’ voor mensenrechten in verband met geestelijke gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, gesteund door belangrijke publicaties van The Lancet (september 2007) en van de WHO (december 2008) en gebaseerd op hun 200 jaar ervaring in de ontwikkeling van geestelijke gezondheidszorg in België. In 2012 lanceerden de Broeders van Liefde in samenwerking met Dr. Guislain Museum en Janssen Pharmaceutica de ‘International Dr. Guislain Award Breaking the chains of stigma in mental health’.

De grote encycliek ‘Laudato si’ van Paus Franciscus inspireert de Broeders van Liefde om zich naast hun gekende aandachtsgebieden ook in te zetten voor rechtvaardigheid, vrede en de bescherming van de integriteit van de schepping. Door hun actieve deelname binnen de Verenigde Naties hebben de Broeders van Liefde structurele samenwerkingen opgezet met de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), Unicef en UNHCR.