Dag 5 Generaal Kapittel – vrijdag 6 juli 2018

In de voormiddag werd in de provinciale groepen verder gediscussieerd en geëvalueerd over de verslagen van de voorbije dagen.
Rond de middag hadden alle provincies hun verslag klaar om dit te overhandigen aan de twee commissies.
Om 17 uur was er dan de plenaire zitting met de twee secretarissen, Br. Martin De Porres als verslaggever van de commissie voor de evaluatie van het verslag van de generale overste, de provinciale oversten en de assistenten, en Br. Alfred Hassett als verslaggever van de commissie voor de evaluatie van het verslag van de generale econoom.