Dag 15 Generaal Kapittel – woensdag 18 juli 2018

De kapittelcommissie werkte in de voormiddag aan de aanvullingen van de moties zoals deze de vorige dagen als project werden uitgeschreven. In de namiddag werd het een lange plenaire vergadering, waar ieder voorstel opnieuw onder de loep werd genomen en met een aantal bemerkingen aangevuld. Rond de herwerking van de constituties kwam men niet onmiddellijk tot een vergelijk, en werd uiteindelijk besloten dat het voorstel dat werd uitgewerkt door de daartoe opgerichte commissie tijdens de volgende kapittelperiode kan worden meegenomen.

Dag 13 Generaal Kapittel – maandag 16 juli 2018

In de morgen vernamen we het overlijden van Br. Paul De Cocq uit België. Tijdens het openingsgebed werd hij speciaal herdacht en dankten we de Heer voor zijn leven als Broeder van Liefde. Het werd een volle dag in plenum. In de voormiddag gaf de kapittelcommissie verslag van haar werkzaamheden gedurende de voorbije week. In de namiddag gaf Br. Adrian Hartotanojo het verslag van de commissie die zich boog over een mogelijke herziening van de constituties. Tijdens de laatste sessie werd door Br. Luc Van Dyck verslag uitgebracht van de werkzaamheden van de Europese provincie.