Dag 10 Generaal Kapittel – donderdag 12 juli 2018

Vandaag werd het derde deel van het kapittelthema besproken: “In de missie van de caritas”. Br. Jimi Huayta-Rivera gaf de eerste inleiding, die hij plaatste onder de icoon van de voetwassing. Daarna kwam Pater Tomaz Mavric, de algemene overste van de Congregatie van de Missie en de Dochters der Liefde, aan de beurt. Voor hem is de Vincentiaanse missie van caritas vooral een missie van totale beschikbaarheid en het blijft ons daarom oproepen tot een dynamische liefde. De namiddag werd volledig gewijd aan de gespreksgroepen, om de rijke inhoud van de voormiddagsessies te verwerken.

Dag 9 Generaal Kapittel – woensdag 11 juli 2018

De dag werd ingezet met een speciale eucharistieviering waarin de H. Benedictus van Nursia, de patroonheilige van de Europese provincie, werd herdacht en ook Br. Pierre Caubergh, een Belgische broeder die gisteren overleed. Br. Venance Kapita gaf een uitgebreide inleiding rond het thema: “Wees radicaal in de profetie als gewijde mannen”, het tweede deel van het kapittelthema. Met dit rijke aanbod werden de gespreksgroepen opgestart om te komen tot een synthese die om 17 uur in plenum werd gebracht.

Dag 8 Generaal Kapittel – dinsdag 10 juli 2018

Dinsdag werd het startsein gegeven van het zakenkapittel, en gedurende drie dagen zal het thema van het kapittel grondig worden besproken. Ook de afgevaardigden van de aangesloten leden werden verwelkomd. De inleiding op het eerste deel van het thema, “Wees radicaal in de profetie”, werd gebracht door Br. Martin de Porres. Na de uiteenzetting was er een eerste plenaire samenkomst met vragen ter verduidelijking en eerste oriëntaties. In de avond werd het plenum hervat en gaven de vier secretarissen van de taalgroepen verslag van de zeer rijke bespreking. Na de sessie kwamen de aangesloten leden samen voor een groepsfoto en verdere kennismaking met mekaar.

Dag 6 Generaal Kapittel – zaterdag 7 juli 2018

Een recollectiedag als spirituele rustdag na een volle week en ook als oriëntatie voor de verdere werking. In de voormiddag sprak Bisschop Enrico dal Covolo, emeritus rector magnificus van de Pauselijke Universiteit van Lateranen, over “Gaudete et exsultate”, de apostolische exhortatie van Paus Franciscus over de heiligheid in het dagelijkse leven. De namiddagsessie was gewijd aan het document van de Congregatie van het Godgewijde Leven over de “economie als dienst van het charisma en de missie”, voorgesteld door de twee stafmedewerkers van het generalaat, Dhr. Patrick De Pooter en Dhr. Jos Leysen.

Dag 5 Generaal Kapittel – vrijdag 6 juli 2018

In de voormiddag werd in de provinciale groepen verder gediscussieerd en geëvalueerd over de verslagen van de voorbije dagen.
Rond de middag hadden alle provincies hun verslag klaar om dit te overhandigen aan de twee commissies.
Om 17 uur was er dan de plenaire zitting met de twee secretarissen, Br. Martin De Porres als verslaggever van de commissie voor de evaluatie van het verslag van de generale overste, de provinciale oversten en de assistenten, en Br. Alfred Hassett als verslaggever van de commissie voor de evaluatie van het verslag van de generale econoom.

Dag 4 Generaal Kapittel – donderdag 5 juli 2018

De voormiddag werd besteed aan het financiële luik van de congregatie. Br. John O’Shea, de generale econoom, gaf het financieel verslag van de voorbije zes jaar. In de namiddag kwamen de gekozenen van de verschillende provincies samen om de twee rapporten te bespreken: het rapport van de generale overste, de provinciale oversten en de generale assistenten, en het financieel rapport van de generale econoom.

Dag 2 Generaal Kapittel – dinsdag 3 juli 2018

Vandaag werd het kapittel geopend met een speciaal morgengebed gewijd aan de H. Thomas, patroonheilige van de Aziatische provincie. Het werd een volle dag met verslaggeving over het leven van de congregatie. Br. René Stockman, generale overste, opende de dag met een uitgebreid verslag over de werking van het generaal bestuur tijdens de voorbije kapittelperiode. Daarna gaven de provinciale oversten een overzicht van de verschillende provincies.

Dag 1 Generaal Kapittel – maandag 2 juli 2018

Het 23ste generaal kapittel van de Broeders van Liefde werd officieel voor open verklaard met een openingswoord van de generale overste Br. René Stockman. In de namiddag werd overgegaan tot de keuze van de secretaris van het kapittel en van de leden van de verschillende commissies. De eerste dag werd afgesloten met de eucharistieviering voorgegaan door Mgr. Carballo, secretaris van de Congregatie van het Godgewijde Leven.