Na een eerder lange voorgeschiedenis van kennismaken met China – dit vanaf 1991 in samenwerking met de Verbieststichting uit Leuven (België) en gekenmerkt door geregelde bezoeken, uitwisselingsprogramma’s op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg en contacten met zowel de patriottische als de ondergrondse katholieke Kerk – werd in 2007 een eerste gemeenschap opgestart voor de vorming van jonge Chinezen die het verlangen uitten om broeder te worden. Dit mondde uit in de professie van de eerste Chinese broeders in 2011.

Vandaag werken we verder aan de vorming van de jonge broeders en de kandidaten. De broeders die nu werken in het aartsbisdom van Taiyuan (Shanxi) en het bisdom van Biancun (Hebei), nemen ook deel aan initiatieven op het gebied van ondersteuning voor mensen met een handicap, zij staan in voor de opvoeding van de kinderen van de arme migrerende werknemers, ze zijn betrokken bij pastorale en educatieve diensten voor jongeren, en er zijn plannen om in de nabije toekomst de zorg voor arme ouderen op te zetten.

Contact:

Br. Jose Yuan Shiping

Brothers Of Charity
Our Lady of Sheshan Community
Fujiayuan Xiaoqu 10, Unit 3, Room No. 1302,
Xiaodian District
Taiyuan City 030006
Shanxi Province
CHINA

Tel.: +86-132 698 149 72
joseshiping@qq.com

China