Na een eerder lange voorgeschiedenis van kennismaken met China – dit vanaf 1991 in samenwerking met de Verbieststichting uit Leuven (België) en gekenmerkt door geregelde bezoeken, uitwisselingsprogramma’s op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg en contacten met zowel de patriottische als de ondergrondse katholieke Kerk – werd in 2007 een eerste gemeenschap opgestart voor de vorming van jonge Chinezen die het verlangen uitten om broeder te worden. Dit mondde uit in de professie van de eerste Chinese broeders in 2011.

Vandaag werken we verder aan de vorming van de jonge broeders en de kandidaten. Tegelijk werken broeders mee in initiatieven op het vlak van de begeleiding van mensen met een handicap, verzorgen ze een klein onthaaltehuis voor jonge studenten in Taiyuan en worden plannen ontwikkeld om in de nabije toekomst te starten met de zorg voor ouderen.

Contact:

Br. Yuan Shi Ping (Jose)

Brothers Of Charity
Our Lady of Sheshan Community
Fujiayuan Xiaoqu 10, Unit 3, Room No. 1302,
Xiwuxiangnei
Xiaodian District
Taiyuan City 030006
Shanxi Province
CHINA

Tel.: +86-182 3517 0908
809054490@qq.com

China