boom

Agenda Generaal Kapittel

Maandag 2 juli

Opening om 10.00 uur met eucharistievie­ring, voorgegaan door Mgr. Carballo

Om 16.00 uur verkiezing van de commissies

Dinsdag 3 juli

Rapport van de generale overste en de provinciale oversten

Woensdag 4 juli

Evaluatie van de moties 2012 en bespreking door de generale assistenten

Donderdag 5 juli

Financieel rapport – discussie in subgroepen

Vrijdag 6 juli

Voorbereiding van de rapporten van de commissies; plenum

Zaterdag 7 juli

Recollectie, geleid door Aartsbisschop Carballo

Maandag 9 juli

Verkiezing van de nieuwe generale overste en de vicaris-generaal

Dinsdag 10 juli

Vanaf dit moment sluiten ook de aangesloten leden aan

‘Wees radicaal in de profetie’; introductie door br. Martin De Porres

Woensdag 11 juli

‘Als toegewijde mannen’; introductie door br. Venance Kapita

Donderdag 12 juli

‘In de missie van de Caritas’; introductie door br. Jimi Antonio Huayta

Vrijdag 13 juli

Voorbereiding van de moties

Maandag 16 juli

Aanpassing van de constituties en bespreking

Dinsdag 17 juli

Verdere bespreking van de punten vanuit de provinciale kapittels

Woensdag 18 juli

Formuleren van de moties in gespreksgroepen

Donderdag 19 juli

Verkiezing van de generale assistenten en finaliseren van de moties door de kapittelcommissie

Vrijdag 20 juli

Stemming over de moties

Afsluiting van het generaal kapittel