Na de val van Nicolae Ceausescu in december 1989 werd een groot appel gedaan op de Broeders van Liefde om in Roemenië mee te werken aan de uitbouw van het land.

In 1992 werd de eerste school voor verpleegkundigen met specialisatie psychiatrie geopend in Boekarest, gevolgd door de oprichting van een opvangtehuis voor kinderen met aids in Timisoara. In 1999 werd in Iasi een broedergemeenschap geïnstalleerd met een opleiding voor psychiatrische verpleegkunde en een aantal huizen voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten.

Vandaag wordt de aanwezigheid van de Broeders van Liefde voortgezet door een groep aangesloten leden die rechtstreeks verbonden zijn met het generaal huis in Rome. Fracarita Romania volgt de activiteiten verder op.

Contact:

E.H. Sebastian Teacu

Fratii Caritatii
Aleea Grigore Ghica Voda, 13
700469 Iasi
ROMANIA

Tel.: +40-722.267.798
sebteacu@hotmail.com

Timisoara, Roemenië