Gatagara, Rwanda

Eind oktober 1929 trokken de eerste broeders naar het toenmalige Ruanda-Urundi. In opdracht van de Kerk en de Belgische overzeese overheid zouden ze meehelpen aan de uitbouw van een school voor de opleiding van de zonen van de stamhoofden in Astrida, het latere Butare. In januari 1932 werd de ‘Groupe scolaire’ officieel geopend, en jarenlang was dit onderwijsproject een pronkstuk voor de congregatie waar vele generaties leidinggevenden schoolliepen. In 1949 werd in Astrida een juvenaat gebouwd en in 1953 werd de normaalschool van Zaza overgenomen. Ook deze school werd naderhand uitgebouwd tot een ‘Groupe scolaire’.

Caraes, Ndera, Rwanda

Op verzoek van zowel de kerkelijke als de burgerlijke overheid stichtten de broeders in 1968 het psychiatrisch ziekenhuis ‘Caraes’ in Ndera, dat officieel werd geopend in 1972. Voordien zaten mensen met psychische problemen in de gevangenis of dwaalden ze totaal verwaarloosd rond in de heuvels. Vanuit Ndera werd in 1979 een psychiatrisch dispensarium geopend in Butare. Ten slotte werd in 1982 ‘Home de la Vierge des Pauvres’ overgenomen naar aanleiding van het overlijden van de stichter, de Belgische priester Fraipont. Dit centrum in Gatagara is er voor mensen met een lichamelijke beperking en blinden, en biedt uitgebreide programma’s gericht op re-integratie.

Twizere, Rwanda

De genocide in 1994 bracht een totaal nieuwe situatie met zich mee, waarbij de congregatie de scholen doorgaf aan het bisdom en zich nog uitsluitend ging wijden aan de zorg voor mensen met psychische problemen en mensen met een handicap. Vandaag blijven Ndera, Gatagara, Rwamagana en Butare de vestigingsplaatsen van de congregatie, met een aantal satellietcentra in de hoofdstad Kigali. In Ndera is ook het internationaal vormingshuis ‘Twizere’ gevestigd waar de Afrikaanse novicen het tweede jaar van hun noviciaatsopleiding volgen.

Contact: 

Br. Charles Nkubili

Frères de la Charité
B.P. 423 – Kigali
RWANDA

Tel.: +250-788 82 73 64
cnkubili@yahoo.fr