Neen aan euthanasie

Het euthanasiedebat binnen de organisatie van de Broeders van Liefde in België bezorgt ons reeds geruime tijd grote zorgen. Het is dan ook met plaatsvervangende schaamte dat ik op dinsdag 12 september het finale verdict vernam dat de organisatie besloot hun visietekst te behouden en dus euthanasie bij psychiatrische patiënten onder bepaalde voorwaarden toe te laten en uit te voeren binnen hun en onze voorzieningen. Nog meer verrast was ik toen ik las dat ze dit besluit zelfs in lijn vonden met de katholieke leer en als een vorm van barmhartige hulpverlening omschreven.

Eerstesteenlegging nieuw psychiatrisch centrum in DR Congo

Uvira – DR Congo. Zaterdag 16 september 2017 mocht de generale overste Br. René Stockman, tevens voorzitter van Fracarita International, in Uvira in aanwezigheid van de broedergemeenschap van Uvira en de regionale overste en regionale coördinator van Fracarita DR Congo, de eerste steen leggen van het nieuwe psychiatrische centrum dat weldra de populatie van dit deel van Zuid-Kivu zal bedienen.