Dag 4 Generaal Kapittel – donderdag 5 juli 2018

De voormiddag werd besteed aan het financiële luik van de congregatie. Br. John O’Shea, de generale econoom, gaf het financieel verslag van de voorbije zes jaar. In de namiddag kwamen de gekozenen van de verschillende provincies samen om de twee rapporten te bespreken: het rapport van de generale overste, de provinciale oversten en de generale assistenten, en het financieel rapport van de generale econoom.