Dag 6 Generaal Kapittel – zaterdag 7 juli 2018

Een recollectiedag als spirituele rustdag na een volle week en ook als oriëntatie voor de verdere werking. In de voormiddag sprak Bisschop Enrico dal Covolo, emeritus rector magnificus van de Pauselijke Universiteit van Lateranen, over “Gaudete et exsultate”, de apostolische exhortatie van Paus Franciscus over de heiligheid in het dagelijkse leven. De namiddagsessie was gewijd aan het document van de Congregatie van het Godgewijde Leven over de “economie als dienst van het charisma en de missie”, voorgesteld door de twee stafmedewerkers van het generalaat, Dhr. Patrick De Pooter en Dhr. Jos Leysen.