Professies bij de Broeders van Liefde in Rwanda en Burundi

Omwille van de COVID-19-pandemie moesten verschillende religieuze professies worden uitgesteld. Tijdens het recente bezoek van de generale overste, Br. René Stockman, aan Rwanda en aan Burundi konden vier novicen die hun noviciaatsopleiding volgden in de Filipijnen, hun eerste professie uitspreken en één broeder uit DR Congo, student in Burundi, mocht zijn eeuwige professie uitspreken.

Lees verder!

Nieuw boek: Van kruis naar verrijzenis

De laatste woorden van Jezus op het kruis hebben al veel schrijvers en kunstenaars geïnspireerd. Dit boek is een eenvoudige commentaar, dicht bij het leven en uitnodigend tot gebed. Jezus’ woorden worden gezien binnen het geheel van zijn boodschap. Vooral worden ze in het perspectief van het geloof in de verrijzenis geplaatst. Zijn laatste woorden luiden toch: “Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.”

Lees verder!

Eeuwige professies in Kigoma

Op zaterdag 13 februari 2021 legden zeven broeders in Kigoma (Tanzania) hun eeuwige professie af als lid van de congregatie van de Broeders van Liefde.
Ten gevolge van de COVID-19 pandemie konden de reeds geplande professies vorig jaar niet doorgaan, maar uiteindelijk konden deze broeders tijdens het bezoek van de generale overste aan de regio zich voor altijd verbinden aan de congregatie.

Lees verder!

Nieuw boek: Is geloven nog relevant?

We hoeven niet te geloven omdat dit relevant zou zijn, maar we kunnen ons wel de vraag stellen hoe relevant ons geloof is. Neemt geloof een oppervlakkige plaats in het leven in of is het volledig begraven, iets waarmee we hebben afgerekend? Hebben we het geloof eerder laten meegroeien doorheen de verschillende etappen van het leven, of is het zelfs iets dat we als een ware schat in ons leven cultiveren?

Lees verder!

Grégoire Ahongbonon wint de Dr. Guislain Award 2020

Op 15 oktober 2020 reikten het Museum Dr. Guislain en Janssen Research & Development, LLC de Dr. Guislain ‘Breaking the Chains of Stigma’ Award 2020 uit aan Grégoire Ahongbonon. Grégoire krijgt de onderscheiding voor zijn buitengewone bijdrage aan de inperking van het stigma dat rust op psychische aandoeningen en voor de organisatie van psychiatrische voorzieningen voor mensen in nood in West-Afrika.

Lees verder!

Encycliek ‘Fratelli Tutti’: samenvatting en commentaar

Op de vooravond van het feest van de heilige Franciscus van Assisi, 4 oktober 2020, kondigde Paus Franciscus zijn derde encycliek af: ‘Fratelli tutti’.
Als verantwoordelijke binnen de internationale congregatie van de Broeders van Liefde, die vanuit haar eigen charisma een duidelijke opdracht vervult in de wereld, meer specifiek in de wereld van de opvoeding en de gezondheidszorg, biedt Br. René Stockman hier een korte samenvatting van ieder hoofdstuk aan met daarbij een meer persoonlijke reflectie.

Lees verder!