Dag 15 Generaal Kapittel – woensdag 18 juli 2018

De kapittelcommissie werkte in de voormiddag aan de aanvullingen van de moties zoals deze de vorige dagen als project werden uitgeschreven. In de namiddag werd het een lange plenaire vergadering, waar ieder voorstel opnieuw onder de loep werd genomen en met een aantal bemerkingen aangevuld. Rond de herwerking van de constituties kwam men niet onmiddellijk tot een vergelijk, en werd uiteindelijk besloten dat het voorstel dat werd uitgewerkt door de daartoe opgerichte commissie tijdens de volgende kapittelperiode kan worden meegenomen.

Lees verder!

Dag 14 Generaal Kapittel – dinsdag 17 juli 2018

De hele dag werd besteed aan de verdere bespreking in zowel taalgroepen als provinciale groepen van de voorgestelde moties en de voorgestelde aanpassingen van de constituties. Alle aandacht gaat nu naar morgen, waar tijdens de plenaire zitting de verslaggeving zal volgen en men hopelijk tot een aantal concrete afspraken kan komen rond de afwerking van de voorgestelde documenten.

Lees verder!