Dag 15 Generaal Kapittel – woensdag 18 juli 2018

De kapittelcommissie werkte in de voormiddag aan de aanvullingen van de moties zoals deze de vorige dagen als project werden uitgeschreven. In de namiddag werd het een lange plenaire vergadering, waar ieder voorstel opnieuw onder de loep werd genomen en met een aantal bemerkingen aangevuld. Rond de herwerking van de constituties kwam men niet onmiddellijk tot een vergelijk, en werd uiteindelijk besloten dat het voorstel dat werd uitgewerkt door de daartoe opgerichte commissie tijdens de volgende kapittelperiode kan worden meegenomen.

Dag 13 Generaal Kapittel – maandag 16 juli 2018

In de morgen vernamen we het overlijden van Br. Paul De Cocq uit België. Tijdens het openingsgebed werd hij speciaal herdacht en dankten we de Heer voor zijn leven als Broeder van Liefde. Het werd een volle dag in plenum. In de voormiddag gaf de kapittelcommissie verslag van haar werkzaamheden gedurende de voorbije week. In de namiddag gaf Br. Adrian Hartotanojo het verslag van de commissie die zich boog over een mogelijke herziening van de constituties. Tijdens de laatste sessie werd door Br. Luc Van Dyck verslag uitgebracht van de werkzaamheden van de Europese provincie.

Dag 11 Generaal Kapittel – vrijdag 13 juli 2018

Vrijdag werd Br. Deogratias Rwabudandi uit Rwanda speciaal bedacht tijdens de eucharistieviering ter gelegenheid van zijn 51ste verjaardag. De ganse voormiddag waren de kapittelleden in plenum om de verslagen van de discussiegroepen met mekaar uit te wisselen. Het thema “In de missie van de caritas” had heel wat ideeën bijgebracht. Als slot van de samenkomst sprak Jacques Van Daele in naam van de aanwezige aangesloten leden een dankwoord uit. Tijdens de namiddag werkte de kapittelcommissie aan de moties die een samenvatting moeten geven van de werkzaamheden tijdens deze eerste week van het zakenkapittel.

Dag 10 Generaal Kapittel – donderdag 12 juli 2018

Vandaag werd het derde deel van het kapittelthema besproken: “In de missie van de caritas”. Br. Jimi Huayta-Rivera gaf de eerste inleiding, die hij plaatste onder de icoon van de voetwassing. Daarna kwam Pater Tomaz Mavric, de algemene overste van de Congregatie van de Missie en de Dochters der Liefde, aan de beurt. Voor hem is de Vincentiaanse missie van caritas vooral een missie van totale beschikbaarheid en het blijft ons daarom oproepen tot een dynamische liefde. De namiddag werd volledig gewijd aan de gespreksgroepen, om de rijke inhoud van de voormiddagsessies te verwerken.

Dag 9 Generaal Kapittel – woensdag 11 juli 2018

De dag werd ingezet met een speciale eucharistieviering waarin de H. Benedictus van Nursia, de patroonheilige van de Europese provincie, werd herdacht en ook Br. Pierre Caubergh, een Belgische broeder die gisteren overleed. Br. Venance Kapita gaf een uitgebreide inleiding rond het thema: “Wees radicaal in de profetie als gewijde mannen”, het tweede deel van het kapittelthema. Met dit rijke aanbod werden de gespreksgroepen opgestart om te komen tot een synthese die om 17 uur in plenum werd gebracht.

Dag 8 Generaal Kapittel – dinsdag 10 juli 2018

Dinsdag werd het startsein gegeven van het zakenkapittel, en gedurende drie dagen zal het thema van het kapittel grondig worden besproken. Ook de afgevaardigden van de aangesloten leden werden verwelkomd. De inleiding op het eerste deel van het thema, “Wees radicaal in de profetie”, werd gebracht door Br. Martin de Porres. Na de uiteenzetting was er een eerste plenaire samenkomst met vragen ter verduidelijking en eerste oriëntaties. In de avond werd het plenum hervat en gaven de vier secretarissen van de taalgroepen verslag van de zeer rijke bespreking. Na de sessie kwamen de aangesloten leden samen voor een groepsfoto en verdere kennismaking met mekaar.